PricewaterhouseCoopers

Samenvoegen van verschillende afdelingen waarbij het belangrijk is dat de peoplemanager inspeelt op alle diverse persoonlijkheden binnen de verschillende afdelingen en teams om zo een nieuwe cultuur te bouwen dat optimaal rendeert. Geluk van de medewerkers is hierbij een bepalende factor om een succesvolle toekomst in te gaan. Maar hoe bouw je gelukkige teams waarbij verschillen elkaar versterken?

De werkvorm die we gebruikt hebben bij deze fusie was storytelling en visualisatie. Managementschilderijen zijn de basis geweest voor deze visualisatie. Eén beeld zegt hierbij meer dan 1000 woorden. In de hal van het PWC gebouw is een schilderij opgehangen dat symbool heeft gestaan voor de integratie van de verschillende afdelingen. EEn kleurrijk schilderij waarbij de manager op de achtergrond de diverse persoonlijkheden optimaal laat samenwerken. Ieder op zijn kracht en passie.

Kunst inspireert geluk

The Happy Business Academy gebruikt schilderijen om haar boodschap kracht bij te zetten. Storytelling door visualisatie

Diverse thema’s zijn van de schilderijen van de Happy Business Academy: geluk in fusie, geluk in samenwerking, gelukkige leiderschap, gelukkige klanten, geluk in changemanagement etc

Facebook IconYouTube IconBezoek mijn BlogBezoek mijn BlogBezoek mijn BlogBezoek mijn Blog