Nyenrode Business Universiteit

Jaarlijks worden ruim 100 nieuwe accountancy studenten tijdens de 3-daagse Introductiecasus wegwijs gemaakt op de campus. In 3 dagen krijgen zij in een vogelvlucht inzicht in de werkzaamheden van een accountant. Door middel van training, theatersport en een zeskamp wordt in kleine groepjes gewerkt naar uiteindelijk een originele groepspresentatie over ‘Het leven van de accountantsstudent’. Kennismaking, leren en plezier staan centraal in deze 3 dagen. Een mooie start van een pittige, maar waardevolle studie tot registeraccountant of registercontroller.

Client

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit, founded in 1946, is the only private university in the Netherlands. It builds on the motto ‘for and by business’.

Situated on a 13th century estate, Nyenrode has a unique atmosphere to work and study.

Nyenrode is the only private university in the Netherlands. In 1946, captains of industry from leading Dutch corporations as KLM, Shell, Unilever, Philips and Akzo, took the initiative to start an institute where an action-inclined, internationally focused generation of new business leaders would be educated.

Nyenrode Website: http://nyenrode.nl/About/Pages/Default.aspx

Onze taak

Taak 

Trainen en opleiden van jonge accountants voor een gelukkige start in de accountancy. Ook aandacht niet alleen voor de cijfermatige kant , maar ook aandacht voor persoonlijk geluk bij de vorming van de ‘robuuste accountant’  en ook het geluk van je klanten.

Vaardigheden die ontwikkeld zijn:

Geleerde vaardigheden:

  • Presentatievaardigheden
  • Ondernemerschap
  • Samenwerken
  • Businessplannen maken en beoordelen
  • Geen ‘ja maar.., maar ‘ja en.. en zo op weg naar ‘denken in kansen en mogelijkheden’… voor meer geluk!
  • Start van het ontwikkelen naar de ‘robuuste account’. Bij de persoonlijkheid en het karakter van de accountant is het belangrijk dat hij/zij gelukkig is en kennis heeft van de persoonlijke kracht en vaardigheden voor een robuuste accountant!

Vaardigheden De robuuste accountant

Persoonlijkheid en karakter
Als toekomstige accountant (of brede assurance professional) heb je niet genoeg aan cognitieve kennis alleen. Wij willen je vormen als persoonlijkheid en als professional. Wij leiden studenten daarom niet alleen op in vakkennis, maar bieden ook de omgeving en stimulans voor hun vorming, gericht op zelfkennis, vaardigheden en gedrag. De persoonlijkheid en het karakter van de student staan hierbij centraal, zodat jij als een robuuste accountant op de ‘momenten van de waarheid’ je rug recht kan houden en het verschil kan maken.

De robuuste accountant
Robuuste accountants kennen niet alleen de inhoud van hun vak, maar ook zichzelf. Ze weten wat ze wel en niet kunnen, en ze durven stevige vragen te stellen en gevoelige zaken bespreekbaar te maken. Ze investeren in de ‘professioneel intieme relatie’ zonder hun objectiviteit en rol uit het oog te verliezen. En ze weten duiding te geven aan het organisatiebeeld en het waardecreatieproces achter de cijfers.

De accountancy opleiding
Juist daarom krijg jij de ruimte om je op verschillende manieren te ontwikkelen. Met de steun van mentoring, studentencoaches en moderne didactische onderwijsvormen. Zowel ‘on campus’ als decentraal op locatie.

We zullen je begeleiden bij vijf manieren van vorming:

• Cognitieve vorming: de overdracht van vakinhoudelijke kennis.
• Professionele vorming: het zelf leren ervaren door het toepassen van je kennis in de praktijk en in cases.
• Persoonlijke vorming: leren je eigen weg te vinden, je morele kompas te ontwikkelen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
• Academische vorming: de ontwikkeling van je onderzoekende, kritische grondhouding, je autonome oordeelsvorming en je uitdrukkingsvaardigheid.
• Maatschappelijke vorming: leren om betekenis te geven aan de rol en werkzaamheden van de accountant in de maatschappij en de actualiteit.

http://nyenrode.nl/Education/master-postmaster/MScA/Pages/De-Robuuste-Accountant.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Blog over dit onderwerp

Zie voor een blog over de Gelukkige accountancy student:

https://happykidsworldwidefoundation.nl/de-gelukkige-accountant-student-voor-een-gelukkige-toekomst/

Opleiding is belangrijk voor een gelukkige en succesvolle toekomst

Opleiding is belangrijk voor een gelukkige en succesvolle toekomst