• Happy family

    Als (groot)ouder, verzorger, familie of bekende dragen wij met betrokkenheid, energie, middelen en belangstelling bij aan voor goed onderwijs op de GSR

    2019: banen uitdelen aan kinderen