Algemene Voorwaarden

Happy Kids Worldwide Foundation verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Dit is terug te lezen in ons privacy statement. Zie privacyverklaring voor de meest recente versie. Als je geen informatie meer wilt ontvangen van HKWF kun je dit op ieder moment schriftelijk melden aan armando.v.d.berg@gmail.com of aan bertine@bertineblom.nl.

Betaling

Bij betaling via incasso geef je toestemming aan HKWF om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank zodat een bedrag van jouw rekening afgeschreven kan worden vanwege je donateurschap bij HKWF. Ook geef je hiermee toestemming aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening te schrijven overeenkomstig de opdracht van HKWF.

Terugboeken incasso opdracht

Als je het niet eens bent met een specifieke incasso opdracht kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.