ING Groep

Route naar Succes — people- en performance management in balans

Nationale Nederlanden, outline Route naar Succes

ING wil de beste financiële dienstverlener worden. Haar divisie Intermediair (waar ondermeer Nationale Nederlanden deel van uitmaakt) wil eveneens de top bereiken. Daar is een Winning Performance Culture voor nodig.

Dat gaan we bereiken door beter met elkaar samen te werken zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Sterker nog, door beter samen te werken, krijg je meer plezier in je werk en verbeteren vervolgens vanzelf ook de resultaten. Juist dat is het doel van Route naar Succes.

ING Groep - Nationale-Nederlanden

ING Groep: onderdeel Nationale-Nederlanden

Samen op weg naar High Performance Afdelingen en Teams!

Mijn taak: High Performance Management Coach

Functie Bertine: High Performance Coach

Divisiebrede aanpak

In september 2006 is de Divisie Intermediair (DI) met het team- coachingsprogramma, Route naar Succes geheten, gestart. Dit programma is ontwikkeld en loopt tot en met medio 2009.

Route naar Succes wil via het veranderkundig principe van “de lerende netwerken (*)”, (team-)coaching en intervisie, cultuurveranderingen bewerkstelligen die – verbonden aan het dagelijks werk – beklijven binnen de organisatie.

Functie Bertine: High Performance Coach: samen met managers teams en afdelingen ontwikkelen tot High Performance niveau

Ontwikkelde vaardigheden: Bouwen van een Winning Culture

Vaardigheden

Teamontwikkeling

De ontwikkeling van het team staat centraal in de aanpak: ‘Hoe dragen we bij aan de waarden van DI? Hoe kunnen we verder groeien in samenwerking, verantwoordelijkheid geven en nemen en afspraken nakomen?’ Kortom, door te investeren in de ontwikkeling van zowel het individu als het team, groeit de organisatie als geheel. Rendeert en excelleert de organisatie.

Door de managementsturing uit te laten gaan van sturing via ‘ontwikkeling van zelfbewustzijn’, ontstaat een uniek arbeidsklimaat met nieuwe uitdagende arbeidsverhoudingen (van bovenschikking naar nevenschikking).

De voor managers verzorgde intervisie biedt het management extra gelegenheid `zelf het instrument te worden’ voor alle beoogde veranderingen.

Op deze wijze vervult zij een voorbeeldfunctie die in de teams navolging krijgt. De rest wijst zich vanzelf.

Route naar Succes richt zich op de gehele DI organisatie en wordt top-down uitgerold. 470 Teams (bijna 6000 managers/mede- werkers) volgen het programma. Er zijn 8 High Performance Coaches aangesteld waaronder Bertine Blom