Berichten

tweede schoolgebouw

Mijlpaal behaald met bouw tweede schoolgebouw in Tanzania

Leo laat op bovenstaande foto zien dat de bouw van het tweede schoolgebouw in volle gang is!

tweede schoolgebouw

Happy Kids is samen met Leo druk bezig met het dak van het tweede schoolgebouw!

Bouw van het tweede schoolgebouw

Toen het eerste schoolgebouw af was, zijn we verder gegaan met de bouw van ons tweede schoolgebouw. Dit schoolgebouw bestaat uit vier klaslokalen, waarin uiteindelijk per klaslokaal zo’n 40 leerlingen lessen kunnen volgen. Ook de bouw van dit tweede schoolgebouw verliep voorspoedig en doordat we genoeg fondsen hadden konden we ook dit gebouw helemaal afbouwen.

Toiletgebouwen

Tijdens de constructie van het tweede schoolgebouw hebben we ook gelijk gewerkt aan de bouw van de toiletgebouwen: een apart toiletgebouw voor de jongens; een apart toiletgebouw voor de meisjes en een apart toiletgebouw voor de leraren. Dit alles verliep voorspoedig en doordat we genoeg donaties binnen kregen konden we ongeveer drie maanden geleden beginnen met de bouw van de keuken en de eetzaal.

Bouw van keuken en eetzaal

Een groot probleem in Tanzania is namelijk dat kinderen s’ochtends geen ontbijt krijgen thuis en pas te eten krijgen als ze na school thuis komen aan het eind van de middag. Daardoor zitten veel kinderen met een lege maag in de les, waardoor zij zich minder goed kunnen concentreren. Dit probleem willen wij oplossen door de kinderen op school tweemaal per dag een maaltijd aan te bieden. Een maaltijd rond 10:00 en een maaltijd om 13:30.

Wilt u helpen met de bouw van de school? Uw donatie is meer dan welkom!

Met betrokken groet,

Armando van den Berg

Oprichter Happy Kids Worldwide Foundation

Bouw mee met de school

Bouw mee met de school

Eerste schoolgebouw

Mijlpaal bereikt! Eerste schoolgebouw afgebouwd!

Beste vrienden van Happy Kids Worldwide Foundation!

Afgelopen maanden is er hard doorgewerkt aan de bouw van Leo Primary School. Dit alles hadden wij niet kunnen doen zonder jullie donaties, dank daarvoor!

Bouw eerste schoolgebouw

Ik neem jullie graag mee in het bouwproces van afgelopen jaar. Bij de bouw van de school hebben we allereerst gefocust op de bouw van het eerste schoolgebouw, dat bestaat uit twee klaslokalen en een kantoor voor de leraren. Een jaar geleden lag er alleen nog maar een fundering en was er een begin gemaakt aan de muren van het gebouw. Met de donaties zijn we stap voor stap te werk gegaan. Allereerst hebben we de muren afgemaakt en daarna konden we beginnen aan de bouw van het dak. Het dak zat er op en we konden beginnen met het aanleggen van de vloer, plaatsen van de deuren en de ramen, verven van de muren, aanleggen van de elektriciteit en nog veel meer.
Mede namens Leo Clemence uit Ruhanga Village, Tanzania
Armando van den Berg
Oprichter ‘Happy Kids Worldwide’
Eerste schoolgebouw

Mijlpaal bereikt! Eerste schoolgebouw is klaar!

Inzamelingsactie kind naar school

Inzamelingsactie school Gambia begonnen!

Geen eten. Geen water. Geen kleding. Geen schoenen. Laat staan naar school kunnen gaan.

Voor onze school in Gambia zijn wij een inzamelingsactie gestart! Wij van HKW sturen dozen met schoolmaterialen, kleding en educatieve spellen naar onze contactpersoon in Gambia, teacher Adama. Zij deelt alles uit en regelt dat per klas de kinderen materialen krijgen om zo beter onderwijs te kunnen geven.

Eerder is HKW ook naar Gambia geweest en heeft op deze school veel zaken uitgedeeld zoals schriften, pennen, potloden en boeken.

De spullen worden verkregen van docenten, scholen en sponsoren. Alles wordt vervoerd met de container naar Gambia over een aantal weken. We zoeken nog een chauffeur en een grote bus om alles te kunnen brengen naar Gilze. Wie helpt?

Met dank aan Evanty in Moercapelle voor het tijdelijk stallen van de dozen zodat deze ingezameld kunnen worden! Mijn moeder Bertine helpt ook mee met de organisatie en logistiek en dozen zijn welkom bij haar voor HKW!

Ga gerust eens langs voor de prachtige anthuriums bij Evanty!

Wordt vervolgd!

Armando van den Berg

Happy Kids Worldwide

Kind kan naar school dankzij donaties van HKWF

Kind kan naar school dankzij donaties van HKWF

Bouw mee met de school

Informatie Sponsoractie ‘Tafels en stoelen’ – Marathon R’dam

Sponsoractie Happy Kids Worldwide Foundation marathon Rotterdam

Sponsoractie afbouwen school in Afrika

Dankzij donatie Kerk in Nesselande nieuwe muren gemetseld van Leo Primary School, Tanzania.

Bouw mee aan Leo Primary school in Tanzania

Kerk in Nesselande geeft donatie voor bouwen basisschool 

‘Wilt u doneren? Met uw hulp kunnen vele kinderen leren!’

Happy Kids Worldwide Foundation ondersteunt de bouw van Leo Primary School. Deze school wordt gebouwd in Ruhanga, Kagera Region in Tanzania.

Problemen voor de schoolkinderen in Ruhanga, Tanzania

Op dit moment zijn er alleen maar overheidsscholen in het dorpje Ruhanga. De klaslokalen van deze scholen zitten overvol en iedere leraar geeft les aan ongeveer 60 kinderen. Op deze overheidsscholen is er geen water beschikbaar voor de kinderen en zij krijgen ook niets te eten. De les begint s’ochtends vaak om 7:30. Sommige kinderen hebben daarvoor meer dan een uur lang naar school moeten lopen. De les duurt tot ongeveer 2:30 in de middag en veel kinderen hebben tot dan nog niks gegeten. Als ze terug naar huis gaan moeten veel kinderen thuis aan het werk. Zij moeten water halen, hout sprokkelen, helpen met wassen of helpen op het land. Veel kinderen hebben dan ook geen tijd om hun huiswerk te maken of met vriendjes te spelen.

Dit alles zorgt ervoor dat kinderen minder goed onderwijs krijgen, zich minder goed ontwikkelen en later een minder goede baan kunnen krijgen. Dit alles gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de gezinnen en gaat verdere ontwikkeling van de hele gemeenschap tegen. Met het bouwen van Leo Primary School willen wij deze vicieuze cirkel doorbreken.

Stapsgewijs hulp bieden voor de schoolkinderen bij het bouwen van de Leo Primary School

  1. De eerste stap om deze cirkel te doorbreken is door de kinderen voedzame maaltijden aan te bieden. Bij Leo Primary School krijgen de kinderen s’ochtends een ontbijt zodat ze de dag goed beginnen. Kinderen kunnen namelijk voor beter leren als ze wat te eten hebben gehad en niet tijdens de les honger aan het lijden zijn.
  2. De tweede stap is om tijd en ruimte te creëren waar kinderen huiswerk kunnen maken en kunnen spelen. Op Leo Primary School zijn de lessen om 14:30, maar het klaslokaal en de leraar zijn tot 17:00 beschikbaar. De kinderen kunnen samen of alleen huiswerk maken en eventueel vragen stellen aan de docent. In de ochtend en na het afronden van het huiswerk is er tijd en ruimte om te spelen. 
  3. De derde stap is om het aantal leerlingen per klas te verminderen, zodat er onderwijs van goede kwaliteit gegeven kan worden. Leraren hebben zo meer aandacht en tijd per leerling en kunnen de leerlingen zo beter motiveren en helpen. In Leo Primary School zal er een maximum aantal van 40 leerlingen per leraar zijn. Daarnaast worden ook de leraren voorzien van een voedzame maaltijd. Verder wordt er aan de leraren gevraagd om een rapport van iedere leerling bij te houden. Deze rapporten worden ieder semester met de ouders en de andere leraren besproken. Ook het schoolhoofd en de directeur zijn betrokken bij de voortgang van de leerlingen. 

Huidige staat – dringend hulp nodig voor afbouwen school!

De fundering en de muren van de school zijn al klaar. Met uw hulp hopen wij in de loop van 2023 klaar te zijn met de bouw van de school! Wij hebben nu nog geld nodig voor: afwerken van de vloer; het verven van de muren; bouwen van het dak; water en elektriciteit aansluiten en ramen en deuren plaatsen.

Helpt u meebouwen?

Uw hulp betekent een kansrijke toekomst voor vele kinderen die in armoede leven!

Met dank aan de Kerk In Nesselande voor de donatie met als gevolg het bouwen van de muren van een nieuw schoollokaal! Voor een impressie zie de foto’s hieronder (september 2022).

Armando van den Berg

HKWF

De

Bezoek ziekenhuis ‘Janjanbureh General Hospital’

Kraamafdeling en bevallen in Gambia

Bij een bezoek aan het tweede ziekenhuis op mijn reis naar Gambia heb ik specifiek een kijkje mogen nemen bij de ‘kraamafdeling’ en kreeg veel inzicht in het tekort aan medische voorzieningen en de armzalige omstandigheden waaronder vrouwen bevallen.

Vuilniszakken voor de privacy

Tussen de ‘bedden’ hangen doeken ter afscheiding die omhoog waaien door de wind van de open ramen en deuren. Weinig privacy en hygiëne.

Vuilniszakken ter afscheiding janb ziekenhuis

Vuilniszakken ter afscheiding voor privacy

Uitdelen paracetamol

Het werd mij direct duidelijk dat ik als derdejaars geneeskunde student al direct welkom was, al had ik nog weinig ervaring. Alle hulp is hier welkom! Ik heb wederom weer veel paracetamol afgegeven waar altijd een tekort aan is. Meer dan dat hadden wij op dat moment niet mee.

Alle gegevens en contacten zijn gelegd voor mogelijk een vervolg voor sponsoring vanuit Nederland.

Armando van den Berg, Medisch student Erasmus MC

Gambia, Juli 2022

HKWF uitdelen schriften en potloden

Uitdelen schriften en potloden aan vele schoolkinderen!

Bezoek aan de St. Thereses – Lower Basic School

Fula Bantang Village – Central River Region – The Gambia West Africa

In juli en augustus 2022 hebben wij weer een bezoek gebracht aan een aantal scholen in Gambia en Senegal. Wij hebben met de directeur, leraren, ouders en kinderen gepraat over hoe er onderwijs gegeven wordt; waar ze hulp bij nodig hebben en op welke gebieden wij kunnen helpen.

Dankzij alle mensen die ons steunen hebben wij ruim tweehonderd kinderen gelukkig kunnen maken met schriften, pennen en potloden. Ook hebben we voetballen gegeven die de kinderen kunnen gebruiken tijdens de gymlessen. Het hoofd van de school heeft ons een rondleiding gegeven door de school en laten zien waar de gymlessen gegeven worden.

De lerares van de kinderen heeft geregeld dat we terecht konden en iedereen geïnformeerd. Wat een geweldige vrouw is Adama en we houden goed contact met haar! Ze wil alles doen om de kinderen te helpen met beter onderwijs. Dit alles doet ze terwijl ze zelf ook in veel armoede leeft. Zij woont samen met haar familie in de buurt van de school.

We hebben gezien dat er overvolle klassen zijn met veel te veel kinderen. Ook kunnen ouders het schoolgeld niet betalen en blijven de kinderen thuis om op het land te werken. Adama wil de kinderen die hun schoolgeld niet betaald hebben niet naar huis sturen, maar toch gewoon les geven.

Verhaal van de gids over één potlood

Eén van de gidsen (Lamin Ceesay) waar we de school mee gingen bezoeken, vertelde dat hij zich nog goed kon herinneren toen hij een potlood kreeg. Hij vertelde dat zijn ouders het potlood veilig voor hem bewaarde onder in een kist. Hij kreeg het pas weer terug als hij op school ging schrijven of een toets moest maken. Dat ene potlood maakte immers hét verschil of hij ooit zijn school kon afronden of niet en daarna een baan kon vinden die een betere toekomst zou geven.

Dat ene potlood per kind kan voor hen hét verschil maken! Help je ons deze kinderen sponsoren ?

Armando van den Berg, medisch student Erasmus MC

Juli 2022, Gambia

 

GAmbia uitdelen schoolspullen

Sponsoring school Gambia en Senegal

Bezoek scholen Gambia en Senegal in juli en augustus 2022

Voor mijn minor Global Health voor mijn studie geneeskunde aan de Erasmus MC ga ik meelopen in twee ziekenhuizen in Tanzania van september 2022 t/m begin november 2022. Een uitgelezen kans om dit te combineren met mijn missie voor mijn Stichting HKWF  i.o. om kinderen over heel de wereld te steunen met betere medische zorg. Daarnaast wil ik graag weer scholen bezoeken en onderwijsmaterialen verstrekken die ik heb mogen inkopen van sponsorgelden vanuit Nederland.

 

Ik heb al eerder scholen mogen steunen in Gambia en Senegal op een bezoek in 2019 en een bezoek in 2022. Hieronder een foto van bezoek aan de school.

 

sponsoring school Gambia

Sponsoring school Gambia (juli 2022). St. Thereses, Lower Basic School, Fula Bantang Village, Central River Region.

 

Impressie van eerdere projecten van HKWF

Hieronder een foto van het uitdelen van schriften bij het bezoek aan scholen in Gambia en Senegal. Ik heb schriften, potloden en voetballen ingekocht van sponsorgelden (o.a. de Primera) op de lokale markt om zo ook die bevolking te steunen met omzet. Het geeft heel veel voldoening om zoveel blije kinderen te zien. Ook de docenten en hoofd van de school zijn erg dankbaar en zien ons graag weer terug.

Ik hoop veel steun te krijgen van bedrijven en particulieren om nog veel scholen te kunnen bezoeken en de medische zorg in ziekenhuizen te kunnen ondersteunen!

 

Help je mee?

Indien je mij wilt steunen graag doneren via de website. Alvast hartelijk dank!

 

September 2022

Armando van den Berg

Medische student Erasmus MC, derdejaars

 

Armando school Gambia 1

Armando school Gambia

 

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op