Doneer een schooluniform, zodat een kind naar school kan!

Vaak is een arm gezin niet in staat om de kinderen naar school te laten gaan, omdat het geld voor in ieder geval 2 schooluniformen per kind ontbreekt of in een hogere klas naast deze twee schooluniformen, ook nog eens het schoolgeld ontbreekt.

In Nederland heeft elk kind het recht om onderwijs te volgen; hier is het helaas nog een voorrecht… Ook hebben veel families onvoldoende voedsel voor het hele gezin; dat is vaak een groot probleem.

Met uw donatie kunnen kinderen in Tanzania naar school!

Helpt u mee?

Het team van HKWF

Helpt u mee? Doneer!

Bedrag

Facebook IconYouTube IconBezoek mijn BlogBezoek mijn BlogBezoek mijn BlogBezoek mijn Blog