Samenwerking gezocht met ouders, buddy’s, coaches en scholen,

Ik geloof dat iedere jongere krachtige, bewuste keuzes kan maken om het leven te gaan leiden, dat hij of zij graag wilt. Iedere jongere heeft de gave ‘persoonlijke kracht en geluk’ in zetten voor zichzelf en anderen. En dat leidt tot succes. Persoonlijkheid voorspelt succes. Geluk voorspelt succes. Maar hoe weet je, als je jong bent, welke persoonlijkheid je hebt, wat je gelukkig maakt en hoe je dat kan ontwikkelen?

Unieke kracht en geluk kan alleen maar tot zijn recht komen door dit veel aandacht te geven en concreet zichtbaar te maken, zoals met een persoonlijkheids- en geluksanalyse. Door één vragenlijst van de Happy Young Power analyse zien jongeren én hun gekozen buddy’s direct waar de krachtcombinaties liggen en wat hem/haar gelukkig maakt! De twee buddy’s doen altijd mee, dus die maken dezelfde analyse. Want buddy zijn kan alleen als je ook zelfinzicht hebt in jouw persoonlijke drives en coachstijl.

Voor jongeren SAMEN MET ouders, buddy’s, coaches en onderwijs is deze website ontwikkeld. Want als je jong bent, tussen de 15 en 28 jaar, moet je belangrijke toekomstkeuzes maken en dat kan én wil je vaak niet alleen. Happy Young Power biedt een ontwikkelingsroute voor persoonsvorming en geluk. En dat geeft richting voor de beste keuzes in studie, werk, loopbaan en carrièreperspectief.

Jongeren, ouders, buddy’s, coaches en scholen, doen jullie mee? Lees meer over de missie Bertine Blom, Chief Happiness Officer & Spreker over Positief Leiderschap, Werkgeluk, Klantgeluk, Geluk in Onderwijs, High Performance.

Keuzes maken voor jongeren en een gelukkige succesvolle toekomst

Samenwerking om jongeren te helpen de beste keuzes te maken voor een gelukkige & succesvolle toekomst